مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس زبان آلمانی

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

۱۱ مطلب با موضوع «ویدئو ها» ثبت شده است

 

الفبای آلمانی T-Z

در این ویدئو تلفظ حروف الفبای آلمانی از حرف T تا Z نشان داده شده است.

 

اینستاگرام

لطفا نظراتتان را برای ما به اشتراک بگذارید.

مدرس زبان آلمانی  13 10 022 0992 

مدرس زبان آلمانی

 

الفبای آلمانی K-S

در این ویدئو تلفظ حروف الفبای آلمانی از حرف K تا S نشان داده شده است.

 

اینستاگرام

لطفا نظراتتان را برای ما به اشتراک بگذارید.

مدرس زبان آلمانی  13 10 022 0992 

مدرس زبان آلمانی

 

الفبای آلمانی A-J

در این ویدئو تلفظ حروف الفبای آلمانی از حرف A تا J نشان داده شده است.

 

اینستاگرام

لطفا نظراتتان را برای ما به اشتراک بگذارید.

مدرس زبان آلمانی  13 10 022 0992 

مدرس زبان آلمانی

 

یادگیری زبان همراه با تصاویر - مدرس زبان آلمانی

یادگیری زبان همراه با تصاویر باعث می شود که در ذهن ماندگاری بیشتری پیدا کند . 

 

اینستاگرام

لطفا نظرتان را در قسمت پایین درج بفرمایید.

مدرس زبان آلمانی

 

آرتیکل قسمت دوم - مدرس زبان آلمانی

آرتیکل و یا پیشوند اسامی در زبان آلمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آرتیکل در گرامر آلمانی کاریرد فراوانی دارد.

 

اینستاگرام

 

مدرس زبان آلمانی