مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس زبان آلمانی

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

۱ مطلب با موضوع «کرونا» ثبت شده است

 

پیشگیری از کرونا به زبان آلمانی

با شیوع مسری ویروس کرونا در آلمان نکاتی که باعث پیشگیری از کرونا به زبان آلمانی میشود را برای شما تهیه کرده ایم . امید است این روزهای قرنطینه را با یادگیری زبان آلمانی زیباتر بگذرانید.

پیشگیری از کرونا به زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی