مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران

آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

مدرس زبان آلمانی

مدرس خصوصی زبان آلمانی در تهران
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تهران کتاب منشن مکالمه سطح مقدماتی سطح متوسط A1 A2

 

آرتیکل در زبان آلمانی چیست؟ - مدرس زبان آلمانی

زبان آلمانی زبانی است که اسامی در آن دارای سه جنسیت مذکر، مونث و خنثی میباشند. در واقع هر کلمه را باید با آرتیکل آن کلمه که همان حرف تعریف یا پیشوند جنسیت آن میباشد یاد گرفت و یادگیری این آرتیکل ها اهمیت زیادی دارد زیرا استفاده از آن ها در گرامر زبان آلمانی بسیار کاربردی است.

 

آرتیکل در زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی

 

چرا زبان آلمانی؟ - مدرس زبان آلمانی

حتما این سوال برای شما هم‌ پیش آمده که از بین زبانهای مختلف دنیا، چرا آلمانی بیاموزید؟

بعداز زبان انگلیسی، این زبان بین المللی دومین رتبه یادگیری را بین طرفداران زبان داراست.

 

یادگیری زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی